هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

افزونه حذف 00 از قیمت مجنتو

اگر بدنبال حذف 00 قیمت از مجنتو هستید بهتر است این افزونه را به رایگان دانلود کنید و هرگز فایل های مجنتو را تا حد امکان تغییر ندهید . بهترین روش نصب این افزونه می باشد که می توانید در زبان فارسی 00 را حذف کنید و در زبان های دیگر فروشگاه 00 را در واحد های ارزی دلار و بورو داشته باشید

0 تومان

افزودن به لیست دلخواه

Currency Manager
1.2.7
افزونه
Community: 1.3.2.4 - 1.9.2.2

اگر بدنبال حذف 00 قیمت از مجنتو هستید بهتر است این افزونه را به رایگان دانلود کنید و هرگز فایل های مجنتو را تا حد امکان تغییر ندهید . بهترین روش نصب این افزونه می باشد که می توانید در زبان فارسی 00 را حذف کنید و در زبان های دیگر فروشگاه 00 را در واحد های ارزی دلار و بورو داشته باشید